فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 9
550
3year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
543
3year ago
عرضه فناوری
754
3year ago
عرضه فناوری
1241
4year ago
عرضه فناوری
1833
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید