فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 71
403
3year ago
عرضه فناوری
446
3year ago
عرضه فناوری
432
3year ago
عرضه فناوری
465
3year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
434
3year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید