فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 95
101
2year ago
تقاضای فناوری
641
3year ago
عرضه فناوری
542
4year ago
عرضه فناوری
489
4year ago
عرضه فناوری
584
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
484
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید