تعداد رویداد های ثبت شده
تعداد کل رویداد های ثبت شده : 67
تعداد برگزار کنندگان رویداد : 67
تعداد کل رویداد های یافت شده :1
اولین استارت آپ ویکند فسا

اولین استارت آپ ویکند فسا

محل برگزاری : IR / فسا/فارس / فسا،فارس
شروع رویداد: 21/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 22/04/1396 18:00
416
4year ago
عمومی
استارت آپ ویکندجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید