تعداد رویداد های ثبت شده
تعداد کل رویداد های ثبت شده : 67
تعداد برگزار کنندگان رویداد : 67
تعداد کل رویداد های یافت شده :6
کارگاه گوگل آنالیتیکس با رویکرد مارکتینگ

کارگاه گوگل آنالیتیکس با رویکرد مارکتینگ

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران-پردیس فنی دانشگاه تهران
شروع رویداد: 22/04/1396 14:00
خاتمه رویداد: 22/04/1396 18:00
382
4year ago
ملی
استارت آپ ویکند
استارت آپ خدمات و فناوری های نوین در جزیره کیش

استارت آپ خدمات و فناوری های نوین در جزیره کیش

محل برگزاری : IR / kish / کیش-محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش
شروع رویداد: 10/10/1396 08:00
خاتمه رویداد: 13/10/1396 18:00
382
4year ago
بین المللی
استارت آپ ویکند
استارت آپ هوشمند

استارت آپ هوشمند

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران-شهرک قدس-پژوهشگاه نیرو-مرکز توسعه فناوری ...
شروع رویداد: 17/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 23/04/1396 18:00
استارت آپ هوشمند
استارت آپ هوشمند
استارت آپ هوشمند
525
4year ago
ملی
استارت آپ ویکند
اولین دوره استارت آپ ویکند معماری و عمران(هنر و تکنولوژی)

اولین دوره استارت آپ ویکند معماری و عمران(هنر و ...

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران
شروع رویداد: 19/05/1396 08:00
خاتمه رویداد: 27/05/1396 16:00
299
4year ago
ملی
استارت آپ ویکند
اولین استارت آپ ویکند فسا

اولین استارت آپ ویکند فسا

محل برگزاری : IR / فسا/فارس / فسا،فارس
شروع رویداد: 21/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 22/04/1396 18:00
416
4year ago
عمومی
استارت آپ ویکند
استارت آپ دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادین

استارت آپ دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی ...

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران
شروع رویداد: 19/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 21/04/1396 18:00
415
4year ago
ملی
استارت آپ ویکندجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید