تعداد رویداد های ثبت شده
تعداد کل رویداد های ثبت شده : 67
تعداد برگزار کنندگان رویداد : 67
تعداد کل رویداد های یافت شده :6
کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان

کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان

محل برگزاری : IR / isfahan / اصفهان-خ چهارباغ بالا-جنب باشگاه کارگران
شروع رویداد: 04/05/1396 08:00
خاتمه رویداد: 04/05/1396 18:00
351
4year ago
استانی(منطقه ای)
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی فضای شهری هوشمند و تعاملی

کارگاه آموزشی فضای شهری هوشمند و تعاملی

محل برگزاری : IR / isfahan / اصفهان-کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
شروع رویداد: 14/05/1396 08:00
خاتمه رویداد: 14/05/1396 12:00
435
4year ago
استانی(منطقه ای)
کارگاه آموزشی
کارگاه مبانی به کار گیری اسکرام(در استارت آپ ها)

کارگاه مبانی به کار گیری اسکرام(در استارت آپ ها)

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران-خ ولیعصر-ساختمان شماره 2 سازمان فناوری ...
شروع رویداد: 27/04/1396 16:00
خاتمه رویداد: 27/04/1396 20:00
320
4year ago
ملی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی تحلیل استراتژیک محیط کسب و کار

کارگاه آموزشی تحلیل استراتژیک محیط کسب و کار

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران-خ ولیعصر-برج ملت
شروع رویداد: 04/05/1396 14:00
خاتمه رویداد: 04/05/1396 18:00
369
4year ago
استانی(منطقه ای)
کارگاه آموزشی
کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق

کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق

محل برگزاری : IR / Tehran / تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران
شروع رویداد: 30/06/1396 08:00
خاتمه رویداد: 30/06/1396 16:00
357
4year ago
بین المللی
کارگاه آموزشی
روش های شناسایی و مشخصه یابی در فناوری نانو

روش های شناسایی و مشخصه یابی در فناوری نانو

محل برگزاری : IR / isfahan / اصفهان
شروع رویداد: 13/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 15/04/1396 18:00
332
4year ago
استانی(منطقه ای)
کارگاه آموزشیجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید