تعداد رویداد های ثبت شده
تعداد کل رویداد های ثبت شده : 67
تعداد برگزار کنندگان رویداد : 67
تعداد کل رویداد های یافت شده :5
فراخوان دریافت طرح ها و اختراعات فستیوال بازار دارایی فکری

فراخوان دریافت طرح ها و اختراعات فستیوال بازار ...

محل برگزاری : IR / kermanshah / کرمانشاه
شروع رویداد: 30/07/1396 08:00
خاتمه رویداد: 30/09/1396 16:00
358
3year ago
استانی(منطقه ای)
ایده بازار
کارآفرینی هم نت میوه

کارآفرینی هم نت میوه

محل برگزاری : IR / isfahan / اصفهان
شروع رویداد: 19/05/1396 09:00
خاتمه رویداد: 20/05/1396 19:00
کارآفرینی هم نت میوه
کارآفرینی هم نت میوه
کارآفرینی هم نت میوه
346
4year ago
استانی(منطقه ای)
ایده بازار
نوآوردگاه ایده های نوین کسب و کار با محوریت رابط مغز و ماشین

نوآوردگاه ایده های نوین کسب و کار با محوریت رابط ...

محل برگزاری : IR / kermanshah / کرمانشاه-کاروانسرای تاریخی ماهیدشت
شروع رویداد: 14/06/1396 08:00
خاتمه رویداد: 18/06/1396 18:00
397
4year ago
ملی
ایده بازار
بازار منطقه ای تبادل فناوری استان همدان

بازار منطقه ای تبادل فناوری استان همدان

محل برگزاری : IR / hamedan / پارک علم و فناوری استان همدان
شروع رویداد: 01/06/1396 08:00
خاتمه رویداد: 01/06/1396 18:00
685
4year ago
مشاهده همه فناوری های وابسته
استانی(منطقه ای)
ایده بازار
ایده شو کسب و کار آینده من در خوانسار

ایده شو کسب و کار آینده من در خوانسار

محل برگزاری : IR / isfahan/khansar / اصفهان-خوانسار-دانشگاه پیام نور خوانسار-سالن ...
شروع رویداد: 14/04/1396 08:00
خاتمه رویداد: 14/04/1396 18:00
ایده شو کسب و کار آینده من در خوانسار
470
4year ago
ملی
ایده بازارجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید