فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 27
645
3year ago
عرضه فناوری
689
4year ago
تقاضای فناوری
662
4year ago
تقاضای فناوری
623
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
637
4year ago
عرضه فناوری
583
4year ago
عرضه فناوری
634
4year ago
عرضه فناوری
1922
4year ago
عرضه فناوری
607
4year ago
عرضه فناوری
572
4year ago
عرضه فناوری
1256
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید