فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 27
615
3year ago
عرضه فناوری
658
3year ago
تقاضای فناوری
644
3year ago
تقاضای فناوری
549
3year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
579
3year ago
عرضه فناوری
543
3year ago
عرضه فناوری
621
3year ago
عرضه فناوری
1764
3year ago
عرضه فناوری
599
3year ago
عرضه فناوری
560
3year ago
عرضه فناوری
1240
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید