فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 10
488
3year ago
تقاضای فناوری
439
3year ago
تقاضای فناوری
490
3year ago
عرضه فناوری
424
3year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید