فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 51
102
2year ago
تقاضای فناوری
586
4year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
689
4year ago
تقاضای فناوری
662
4year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید