فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 51
90
one year ago
تقاضای فناوری
560
3year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
660
3year ago
تقاضای فناوری
645
3year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید