فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 21
41
one year ago
تقاضای فناوری
340
3year ago
تقاضای فناوری
638
3year ago
تقاضای فناوری
747
3year ago
عرضه فناوری
885
3year ago
عرضه فناوری
1213
3year ago
تقاضای فناوری
1078
3year ago
عرضه فناوری
1722
3year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید