فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 21
90
one year ago
تقاضای فناوری
426
3year ago
تقاضای فناوری
742
3year ago
تقاضای فناوری
884
3year ago
عرضه فناوری
1029
3year ago
عرضه فناوری
1342
4year ago
تقاضای فناوری
1236
4year ago
عرضه فناوری
1832
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید