فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 9
352
3year ago
تقاضای فناوری
653
3year ago
تقاضای فناوری
1744
3year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید