فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 10
426
3year ago
تقاضای فناوری
743
3year ago
تقاضای فناوری
884
3year ago
عرضه فناوری
1029
3year ago
عرضه فناوری
1833
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید