فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 10
432
4year ago
تقاضای فناوری
800
4year ago
تقاضای فناوری
899
4year ago
عرضه فناوری
1057
4year ago
عرضه فناوری
1850
4year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید