فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 15
90
one year ago
تقاضای فناوری
658
3year ago
تقاضای فناوری
643
3year ago
تقاضای فناوری
426
3year ago
تقاضای فناوری
743
3year ago
تقاضای فناوری
1345
4year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید